akapitO projekcie

Powstanie styczniowe odegrało niezwykłą rolę w dziejach Bodzentyna - małego, świętokrzyskiego miasteczka. W okresie przedpowstańczym to małe miasto zamieszkałe przez zaledwie 1300 mieszkańców było silnym ośrodkiem konspiracji. Silna organizacja spiskowa prowadziła agitację religijno-patriotyczną. Przewodzili tym działaniom prócz powstańczego naczelnika miasta Karola Bogdańskiego, dwaj miejscowi wikariusze – Antoni Omiński i Izydor Ciągliński. Wygłaszali oni płomienne kazania patriotyczne, organizowali nabożeństwa w intencji ojczyzny i uroczystości żałobne. Wznieśli także krzyż za „Poległych w Warszawie w 1861 i 1862 roku”.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" ogłoszonego przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie