akapitPowstanie Styczniowe w Górach Świętokrzyskich

Wydarzenia z lutego i kwietnia 1861 roku wpłynęły na zbudzenie z letargu prowincji Królestwa Polskiego. Ruch patriotyczny od razu przybrał charakter manifestacji narodowo-religijnych. Nie bez wpływu na ten stan rzeczy miał okólnik abp Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, wzywający do przywdziania na czas nieograniczony żałoby i odprawienia mszy za poległych w Warszawie. Odprawione je nie tylko w kościołach katolickich, ale także świątyniach protestanckich i synagogach żydowskich.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego "Patriotyzm Jutra" ogłoszonego przez Muzeum Historii Polskiej w Warszawie